Participants

Contact & Activities

Participating city

Městská část Praha 4
137.000 inhabitants

Local contact

odbor kancelář starosty
Eva Šimková
Antala Staška 2059/80b)
140 46 Praha 4
++420 261 192 264, 606 602 773

Participation 2015

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
22.9.2015 od 9.00 hod. do 16.00 hod. pořádá komise MA21 a MČ Praha 4 v parku Na Pankráci pořádají akci pod názvem Pražské firmy usnadňují život Pražanům aneb bez těchto firem život nesnadný je a bez MP a Hygienické stanice hl.m. Prahy se neobejdeme -snižování hluku, zkrápění ulic, bezpečnost obyvatel a ochrana zdraví. A co nás čeká? Elektro vozítka pro děti, MP nabídne dětem jízdu zručnosti s koly a prezentaci vozového parku, hygienická stanice se zaměří na prevenci úrazů u dětí a seniorů, ELTODO, a s. představí mobilní telematický vozík pro zvýšení bezpečnosti chůze a světelnou signalizaci pro bezpečné přecházení chodců, 2 historická vozidla Dopravního podniku a1 historické vozidlo na svoz odpadů, Pražská plynárenská předvede 2 vozidla na CNG, apod. Od 17 do 19.00 hod. vás pobaví hudební skupina Kašpárek v rohlíku. Je připraveno bohaté občerstvení.