Participants

Contact & Activities

Participating city

Chrudim
22.500 inhabitants

Local contact

Healthy Cities Office
Šárka Trunečková
Resselovo Nám. 77
537 16 Chrudim
++420 469 657 100

Participation 2015

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Po celý týden budou probíhat besedy s Městskou policií pro 1. a 4. třídy ZŠ na téma zásady bezpečného přecházení, používání reflexních prvků, základní silniční předpisy, apod.

16.9. - 22. 9. 2015 - po celý týden můžete využít 50% slevu na půjčovné koloběžek, bližší info u Renaty Kašparové na tel +420 776 759 744, e-mail info@fitkolobeh.cz

16. 9. 2015 - Promítání a beseda Tibora Schwarze o dopravě, aneb Mašrutky na Ukrajině a moderno ve Skandinávii a Německu od 9:00 hod v denním stacionáři Jitřenka. Po promítání bude následovat společná procházka Městským parkem.

16. 9. 2015 - Na kolo jen s přilbou na dopravním hřišti v Městském parku – 16:00 – 18:00 hod. Vstupenkou na akci bude cyklistická přilba a kolo. Účastníci splňující tyto podmínky získají slosovatelný žeton. Proběhne slosování o zajímavé ceny. Pro veřejnost budou připravena stanoviště partnerů: BESIP, ČČK, Městské policie, PČR, TyfloCentra, FitKoloběhu. Akce se bude konat pouze v případě příznivého počasí.

17. 9. 2015 – Chůze s holemi (trekovými, nordic walking) po Městských lesích s lektorkou od 17:00 – 19:00 hod, sraz u rozhledny Bára.

18. 9. 2015 – „Řídím – piju nealko“ – preventivně bezpečnostní akce od 14:00 – 16:00 hod. na cyklostezce do Slatiňan. Akce je připravena ve spolupráci se Svazem pivovarů ČR, PČR, MP a BESIP.

19. 9. 2015 pořádá EDDA, z.ú. výlet na výstavu PLAY do Vzdělávacího centra Na Karmeli v Mladé Boleslavi. Cílem akce je umožnit ochutnat všemi smysly fragment uměleckého projektu ORBIS PICTUS PLAY jednotlivcům i rodinám s dětmi z Chrudimi a okolí. Vzhledem k probíhajícímu ETM si pojedeme společně pohrát vlakem. Více informací na telefonu 732479254, na emailu ivana.hruba@edda-chrudim.cz či na webu www.edda-chrudim.cz.

21. 9. 2015 celodenní FitKoloběh pro všechny generace v Městském parku: 9:00 – 10:00 hod. pro seniory; 16:00 – 17:00 hod pro rodiče s dětmi a od 17:00 -18:00 hod. pro veřejnost. Součástí FitKoloběhu bude posilovací cvičení přizpůsobené možnostem a věku účastníků. Rezervace nutná na tel +420 776 759 744, e-mail info@fitkolobeh.cz. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

22. 9. 2015 - Evropský den bez aut – uzavření úseků u MŠ Dr. Malíka a MŠ Strojařů, kde bude probíhat program ve spolupráci s BESIP, MP, PČR, ČČK, Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim, FitKoloběhem apod
.
22. 9. 2015 – společnost Arriva Východní Čechy, a. s., připravila ve spolupráci s městem Chrudim pro cestující jízdné v rámci MHD zdarma.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
22. 9. 2015 - Evropský den bez aut – uzavření úseků u MŠ Dr. Malíka a MŠ Strojařů, kde bude probíhat program ve spolupráci s BESIP, MP, PČR, ČČK, Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim, FitKoloběhem apod.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
  • Use of ecological vehicles for public transport fleets
Accessibilities
  • Enlargement of pavements
New forms of vehicle use and ownership
  • Use of clean vehicles
Mobility management
  • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
  • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas