Participants

Contact & Activities

Participating city

Hjo
9.072 inhabitants

Local contact

Kommunledningskontoret
Annica Carter
Hjo kommun
544 81 Hjo
++46 50335236

Participation 2015

The participant is committed to:

Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Fredagen den 18 september genomförs en trafikdag för barn. Barnen får lära sig de mest grundläggande kunskaperna om hur man ska bete sig i trafiken. Syftet är att genom barnen försöka påverka föräldrarnas trafikvanor.

Stora torget i Hjo är ett permanent gångfartsområde. Under lördagen den 19 september kommer gångfartsområdet att tillfälligt utökas så att det omfattar även gator som leder till torget.
Butiker och andra verksamheter utmed gatorna inbjuds att flytta ut sin verksamhet på trottoarena, vilket medför att gående är hänvisde att röra sig där det annars är körbana. Det kan t ex handla om att arrangera provsmakning, anordna uteservering,
försäljning, informera om kommande aktiviteter, utföra tjänster etc. – allt beroende på
typ av verksamhet. Målet är ett mer livfullt folkliv och färre bilar i Hjo centrum. Dagen är ett test för att ge hjoborna möjlighet att uppleva ett gång- och cykelvänligare centrum.

För att stimulera ökat cyklande och för att fler ska upptäcka de goda möjligheterna att ta sig fram på cykel i Hjo ordnas en cykelbingo med start och mål på torget. Det blir också cykelloppis på Stora torget där man att kan köpa, byta eller sälja cyklar, delar och tillbehör.