Participants

Contact & Activities

Participating city

Eslöv
33.600 inhabitants

Local contact

Miljö och Samhällsbyggnad
Anna Vilander
Gröna Torg 2
24180 Eslöv
++46 041362422

Participation 2015

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
På den avstängda gatan kommer aktiviteter genomföras:
Cykelauktion
Uppmuntringskampanj med Fairtrade Kaffe
Cykelquiz, utdelning av Fikacykelkartor
Prova El-cykel
Zumba pass
Pimpa din cykel, aktivitet för barn
Ljudquiz med fågelkvitter
Stör en inspektör, ställ frågor till en miljöinspektör
Utdelning av Miljömagasin
Loppmarknad
Dialog om översiktsplanen med fokus på transporter

På Eslövs biograf kommer filmen Bikes vs Cars att visas vid tre tillfällen, allmänheten, skola samt politiker och tjänstemän med efterföljande paneldebatt.

Trafikantveckan besöker två av våra byar Harlösa och Löberöd.

Mer om Eslövs trafikantvecka finns på: www.eslov.se/trafikantveckan
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Delar av Storgatan utanför Eslövs järnvägsstation kommer att vara avstängd för fordonstrafik mellan den 14 september till den 19 september. På ytan kommer olika aktiviter som uppmuntrar till ett hållbart resande att genomföras.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
  • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Traffic calming and access control scheme
  • New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
  • Create the tactile pavements
Mobility management
  • Launch of awareness-raising campaigns
More details on permanent measures:

Tidigare i år har Eslövs kommun byggt en ny cirkulationsplats och en anslutande bussgata, nya och förbättrade hållplatser, trottoarer och cykelvägar har också byggt som i samband med detta. Under året kommer ombyggnaden av gång- och cykelvägar att fortsätta i de anslutande gatorna till den nya cirkulationsplatsen.