Participants

Contact & Activities

Participating city

Svedala
20.000 inhabitants

Local contact

Strategiska planeringsavdelningen
Linda Wolski
Åbjörngatan 7
++46 6268010

Participation 2015

The participant is committed to:

Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Develop public bicycle hiring and sharing systems
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
  • Create or enlarge pedestrian streets
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
  • Extension or creation of new greenways
Traffic calming and access control scheme
  • Speed reduction programmes in zones near schools
  • Elaboration of new residential areas
Accessibilities
  • Create the tactile pavements
New forms of vehicle use and ownership
  • Use of clean vehicles
More details on permanent measures:

Vi arbetar kontinuerligt med att utöka gång- och cykelvägar samt trygga övergångar där gående och cyklister passerar bilgator. En hastighetsplan är genomförd där alla gator setts över och många förändringar genomfördes utifrån konceptet rätt fart i staden. Vi delar årligen ut sen större mängd reflexer, reflexer "slapwraps" och cykelljus.