Participants

Contact & Activities

Participating city

Панагюрище ()
26.000 inhabitants

Local contact

отдел ОКМДСТ
Стоянка Добрева
град Панагюрище, пл. "20-ти април" 13, п.к. 4500
++359 0878820990

Participation 2016

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Дата: 16-22 септември 2016 година

Организатор: Детска градина „Райна Княгиня“

Инициатива: Информационен кът за родители за запознаване с целите на кампанията и приканване воденето на децата до детската градина да бъде с алтернативен начин на придвижване

Организатор: Средно училище „Нешо Бончев“

Инициатива: Изкачване на Мемориален комплекс „Априлци“
/в часовете по физическо възпитание и спорт/

Дата: 16 септември
2016 година /петък/

Организатор: Детска градина „Звънче“ 

Инициатива: Разработване и разпространяване на постери за Европейската седмица на мобилността

Инициатива: Представяне на кампанията на деца и родители

Инициатива: Разработване на Анкетна карта с въпроси, касаещи културата на придвижване и подобряване сигурността на средата за децата от детското заведение
/Анкетните карти ще бъдат раздадени на родителите и живеещите в района на детската градина/

Организатор: Детска градина „Първи юни“ 

Инициатива: Прожектиране на детски филм „Мечова поука“

Дата: 19-21 септември 2016 година

Организатор: Основно училище
„Проф. Марин Дринов“ 

Инициатива: „Придвижвам се пеша“ – кът за първокласници за четене и оцветяване на картинки

Дата: 19 септември
2016 година /понеделник/

Организатор: Детска градина „Първи юни“ 

Инициатива: Провеждане на игри „Следвай цветовете на светофара“, „Опасно или безопасно“, „Къде играят децата“

Инициатива: Наблюдение „Кой как се движи“

Инициатива: Рисуване на тема „Нашата улица“

Инициатива: Игри и упражнения в двора на детската градина
„Пресичам безопасно“

Организатор: Детска градина „Звънче“ 

Инициатива: Беседа за родители „Популяризиране на новата култура за градска мобилност“

Инициатива: Разпространяване на листовки със събитията за отбелязване на Европейската седмица на мобилността в Панагюрище

Организатор: Детска градина „Райна Княгиня“ 
Инициатива: Прожектиране на видеоклипове с познавателен характер, подчинени на мотото „Интелигентно придвижване. Силна икономика“

Организатор: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи „Закрила“ 

Инициатива: Конкурс за рисунки на асфалт на тема „Начините на интелигентно придвижване“
/Конкурсът ще се проведе пред сградата на ЦНСТДМ „Закрила“/

Дата: 20 септември
2016 година /вторник/

Организатор: Детска градина „Звънче“ 

Инициатива: „Аз и татко“ - колоездене в района на детската градина
/ул. „Олга Брадестилова“
и ул. „Разслатица“/

Инициатива: „Велосипедите в моето семейство“ – учители, родители и деца с демонстрация за необходимата екипировка при колоездене
/начало на демонстрацията - 16:30 часа/

Инициатива: Рисуване и изложба на рисунки на тема:
„Къде играят децата“ и „Как искам да стигна до детската градина“

Организатор: Детска градина „Райна Княгиня“

Инициатива: Пешеходна разходка из града по маршрути: „Исторически забележителности“ и „Административни центрове и бизнес сгради“

Организатор: Детска градина „Първи юни“ 

Инициатива: Състезание с велосипеди
„Малък велосипедист“

Инициатива: Арт ателие „От нищо-нещо“
/изработване на макети на алтернативни транспортни средства с участието на деца и родители/

Организатор: Основно училище
„Проф. Марин Дринов“ 

Инициатива: Арт-ателие. Създаване на комикси „Пътешествие с…“
/групова интерактивна игра/

Инициатива: „Алтернативен транспорт – история и бъдеще“ – открит урок с презентация и дидактически игри:
- Презентация „Транспортът – различен и необходим";
- Състезание „Алтернативна мобилност“ – сглобяване на електронни пъзели с картинки, показващи алтернативни превозни средства;
- Игра „Отгатни превозното средство по контура“;
- Решаване на кръстословица и гатанки „Превозните средства“ и „Правилата опознай!“

Инициатива: Състезание с велосипеди
„Чист въздух – ти си на ход“
/посветено и на Международния ден на озоновия слой/

Организатор: Туристическо дружество „Бунай“

Инициатива: Туристически поход „Движи се и победи“
/сборен пункт – пред Вечния огън на Мемориален комплекс „Априлци“ в 17:00 часа/

Дата: 21 септември
2016 година /сряда/

Организатор: Детска градина „Звънче“ 

Инициатива: „Ден без автомобил“ – акция за намаляване на замърсяването на градската среда
/в кампанията ще се включат родители и учители/

Органозатор: Детска градина „Първи юни“

Инициатива: Изготвяне на табла и кътове със снимки и материали за кампанията

Инициатива: „Ползата от ходенето пеш“
/Туристически поход с участието на деца и родители/

Органозатор: Детска градина
„Райна Княгиня“ 

Инициатива: Изграждане модели за поведение у децата чрез мултимедийна презентация

Организатори: Община Панагюрище и Център за подкрепа на личностно развитие – Панагюрище 

Инициатива: Състезание по приложно колоездене
/Състезанието ще се състои в Градски парк от 15:30 часа./

Дата: 22 септември
2016 година
/четвъртък/

Организатори: Община Панагюрище и Районно управление –Панагюрище към Областна дирекция на МВР-Пазарджик 

Инициатива: /Празнично шествие по повод 108 години от обявяването на Независимостта на България/
- Спиране на движението на моторни превозни средства от 10:00 до 13:00 часа по маршрута пл. „20-ти април“ – ул. „Д-р Лонг“ – ул. „Цар Освободител“ – пл. „Цар Освободител“
Организатор: Основно училище
„Проф. Марин Дринов“ 

Инициатива: Европейски ден без автомобили – раздаване на информационни листовки „Бъди зелен! Слез от колата си поне за ден!“

Организатор: Средно училище
„Нешо Бончев“

Инициатива: Участие в традиционната обиколка на язовир Батак – съвместна инициатива с Ротари клуб

Органозатор: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи „Павел Бобеков“ 

Инициатива: Организирано придвижване на децата и младежите по маршрут: ЦНСТДМ „Павел Бобеков“ – площад „20-ти април“ – площад „Райна Княгиня“ – площад „Цар Освободител“

Организатор: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи „Закрила“ 

Инициатива: Преминаване пеша, с ролери, скейтборд или с велосипеди по маршрут: Градски парк – площад „20-ти април“ – Мемориален комплекс „Априлци“
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
- Спиране на движението на моторни превозни средства от 10:00 до 13:00 часа по маршрута пл. „20-ти април“ – ул. „Д-р Лонг“ – ул. „Цар Освободител“ – пл. „Цар Освободител“
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
  • Extension or creation of new greenways
Traffic calming and access control scheme
  • Speed reduction programmes in zones near schools
Accessibilities
  • Create wheelchair ramps