Participants

Contact & Activities

Participating city

Hjo
9.072 inhabitants

Local contact

Kommunledningskontoret
Annica Carter
Hjo kommun
544 81 Hjo
++46 50335236

Participation 2017

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Trafikmiljö för femåringar - En cykelaktivitet på Stora torget för stadens alla femåringar. Barnen får cykla en bana och lära sig de mest grundläggande trafikkunskaperna.

Utökat gångfartsområde - Det område som idag omfattas av Stora torget, utökas under en dag.
På torget arrangeras flera aktiviteter bl.a; cykelbingo, cykelloppis och provkörning av el- och gasbil.

Föreläsning av Lars Strömgren, ordf. Cykelfrämjandet, under rubriken "30 mil runt Vätter eller 30 min till jobbet - Hur cykeln kan vara nyckeln till framtidens mobilitet".
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Lördagen den 16 september utökas nuvarande gångfartsområde. Det kommer inte innebära ett helt bilfritt område. Avsikten är emellertid att genom att tillfälligt göra området till ett gångfartsområde påverkas bilisternas framkomlighet så mycket att de ska välja en annan färdväg.