Participants

Contact & Activities

Participating city

Ettelbréck ()
8.700 inhabitants

Local contact

Service des bâtisses
Chantal Hermes
Administration communale de la Ville d'Ettelbruck
B.P. 116
L-9002 Ettelbruck
++352 819181452

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Nordstad-Optakt vum Tour du Duerf an der Gemeng Ierpeldéng um autofräien Sauerdall
Gratis Nordstadbusser (509 an 512) an Citybus
17 September
Gratis Nordstadbusser (509 an 512) an Citybus
18 September
Iwwerreechen vun Vëloen un d'Primärschoul fir zB am Sportscours Vëlo fueren ze goen oder um Verkéiersgaart deelzehuelen (27/09-02/10)
Gratis Nordstadbusser (509 an 512) an Citybus
19 September
Den Tour vum Dag: Présentatioun vun engem Spazéierwee ze Ettelbréck an Indicatioun, wéi een aus all Nordstadgemeng mam öffentlechen Transport op den Départ kënnt (all Dag gëtt en Tour an enger anerer Nordstad-Gemeng présentéiert)
Gratis Nordstadbusser (509 an 512) an Citybus
20 September
Gratis Nordstadbusser (509 an 512) an Citybus
21 September
Gratis Nordstadbusser (509 an 512) an Citybus
22 September
Autofräien Dag mat Veloscircuit zesummen mat deenen aneren Nordstad-Gemengen
Informatiouns- an Animatiounsstand mat verschiddenen Kommissiounen an dem Klimateam
Veloscodage duerch d'Police
Gratis Nordstadbusser (509 an 512) an Citybus
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
C.R. 345
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Other: Ouverture vun der Foussgängerzone fir den Velo 24h/24h an 7j/7j, doduerch gëtt eng wichteg Verbindung fir den Vëlo opgemaach, déi eng méi sécher an méi kuerz Alternative zu den Haaptstroossen duerstel
Traffic calming and access control scheme
  • Other: Ausbau vum Parkleitsystem
Mobility management
  • Other: Aféierung vun Subsiden fir Leit, déi sech en Vëlo oder Ebike kaafen