Participants

Contact & Activities

Participating city

Ostrów Wielkopolski
72.526 inhabitants

Local contact

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Małgorzata Spiżewska
al.Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski
++48 62 58-22-207

Participation 2018

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
19 September
Rajd rowerowy z udziałem mieszkańców.
Trasa rajdu rowerowego: Al. Powstańców Wielkopolskich-Kaliska-B.Limanowskiego - Obiekt Piaski-Szczygli czka.
Na obiekcie Piaski-Szczygliczka wspólne zdjęcie uczestników rajdu połączone z ogniskiem.
22 September
DZIEŃ BEZ SAMOCHODU - W dniu 22 września pasażerowie wszystkich linii korzystać będą z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.
Ponadto na ostrowskim Rynku zorganizowanych zostanie szereg atrakcji m.in.: znakowanie rowerów przy udziale Policji, rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Niezwykła przyroda w obiektywie", pokaz autobusu elektrycznego MZK, pogadanka Policji nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, stoiska z gadżetami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego oraz ZOiGO "MZO" .
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
W dniu 22 września 2018 r. pasażerowie wszystkich linii korzystają z bezpłatnych przejazdów.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Develop public bicycle hiring and sharing systems
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Public transport services
  • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
  • Use of ecological vehicles for public transport fleets
  • Development of new technologies to improve public transport
Traffic calming and access control scheme
  • Create park and ride stations
Accessibilities
  • Removal of architectonic barriers