Participants

Contact & Activities

Participating city

Rzepiennik Strzyżewski
6.745 inhabitants

Local contact

Budownictwa, Drogownictwa i Ochrony Środowiska
Angelika Ryndak
Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski
Rzepiennik Strzyżewski 400
++48 146535532

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
18 September
Prelekcje oraz quizy ekologiczne dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Olszynach, poruszające temat niskiej emisji, zachęcające do chodzenia i jazdy na rowerze oraz zasady bezpieczeństwa w drodze do/ze szkoły.