Participants

Contact & Activities

Participating city

Płońsk ()
21.757 inhabitants

Local contact

Referat ds. Promocji, Konsultacji i Inicjatyw Społecznych
Izabela Zabłocka
Urząd Miejski w Płońsku ul. Płocka 39 09-100 Płońsk
++48 23 663 13 34

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Lekcje edukacyjne w płońskich szkołach z zakresu bezpiecznego poruszania się. Kontynuacja akcji "Płońsk świeci przykładem"
17 September
Zajęcia z dziećmi z płońskich przedszkoli mających na celu naukę praktycznego zachowania się w drodze do przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem przejść wyposażonych w sygnalizację świetlną i bez takiej sygnalizacji. Bezpieczne zachowanie się na placach zabawach, parkach miejskich.
19 September
Rajd rowerowy do Goszczyc (20 km oddalonych od Płońska). Na terenie ośrodka zajęcia z wykorzystaniem miasteczka ruchu drogowego.
20 September
Promocja nowo powstałych ciągów pieszo-rowerowych powstałych na terenie miasta Płońska oraz wskazanie miejsc do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku.
22 September
Zamknięcie ulicy 1 Maja przed Urzędem Miasta. Znakowanie rowerów oraz nauka praktycznego poruszania się na rowerze w dynamicznym ruchu kołowym.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Zamknięcie ulicy 1 Maja przed Urzędem Miasta. Znakowanie rowerów oraz nauka praktycznego poruszania się na rowerze w dynamicznym ruchu kołowym.