Participating towns and cities

LithuaniaSilute Region, Lithuania

Website:
Population:
53.376 inhabitants
Contact:
Remigijus Rimkus
Dariaus ir Gireno g. 1
99133 Silute Silute Region
(++370) 441 51715
Silute Region already registered 3x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2011 2010 2007

Participation 2011

Activities within the week Activities within the week

Silute Region organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2011, taking into account the annual theme.

All week
Informacijos sklaida: straipsniai spaudoje, internetinėje svetainėje, lankstinukų platinimas pagal temą ''Keliauk sumaniau, gyvenk geriau"