Participating towns and cities

PolandGmina Police, Poland

Website:
Population:
41.545 inhabitants
Department:
Biuro Promocji i Współpracy Zagranicznej
Contact:
Marcin Kowalik
Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police Gmina Police
(++48) 91 4311821
Gmina Police already registered 8x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Participation 2003