Participating towns and cities

PolandŻory, Poland

Website:
Population:
62.243 inhabitants
Department:
Biuro Promocji, Kultury i Sportu - Urząd Miasta Żory
Contact:
Adrian Lubszczyk
Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Zory Żory
(++48) 32 43 48 176
Żory already registered 5x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2021 2020 2019 2018 2003

Participation 2003