Participating towns and cities

PolandKonstantynów Łódzki, Poland

Department:
Um
Contact:
M. Kamińska
Ul. Zgierska 2
95-050 Konstantynow lodzki Konstantynów Łódzki
(++48) 042 2111168
Konstantynów Łódzki already registered 2x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2020 2003

Participation 2003