Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Wągrowiec
25.000 inhabitants

Local contact

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Marzena Rozmarynowska
Urząd Miejski w Wągrowcu
ul. Kościuszki 15a
62-100 Wągrowiec
++48 672680334

Participation 2004

The participant is committed to: