Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Kalisz
102.249 inhabitants

Local contact

Wydział Komunikacji
Paweł Nowak
Urząd Miasta Kalisza
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A
62-800 Kalisz
++48 723183002

Participation 2004

The participant is committed to: