Participating towns and cities

Czech RepublicKopřivnice, Czech Republic

Population:
21.583 inhabitants
Department:
Oddělení strategického plánování
Contact:
Ivana Holubová
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
74221
(++420) 603 585 906

Participation 2004