Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Rzeszów
194.298 inhabitants

Local contact

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa
Małgorzata Wojnowska
ul. Rynek 7
35-064 Rzeszów
++48 17 8754190

Participation 2004

The participant is committed to: