Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Gdańsk ()
470.907 inhabitants

Local contact

Wydział Gospodarki Komunalnej (UMG) i ZTM Gdańsk
Anna Bućko
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
ul. Na Stoku 49
80-874 Gdańsk
++48 58 526 80 87

Participation 2004

The participant is committed to: