Participating towns and cities

LatviaTukums, Latvia

Website:
Population:
20.000 inhabitants
Contact:
Juris Kožeurovs
Tukums, Talsu str.4, LV-3101 Tukums
(++371) 29792404
Tukums already registered 7x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2017 2016 2015 2008 2006 2005 2004

Participation 2006

Permanent measures Permanent measures

Tukums implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

Car-free day Car-free day

Tukums carries out a Car-Free Day 2006 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
š.g. 16.septembrī TukumĿ pie Ledus halles Tuko notiks Modra Liepiņa kausa izcīņa soļošanĿ, kura laikĿ paredzētas dažĿdas atrakcijas (stafete, zīmēšanas konkurss, talka 10 min ap Ledus halli, kurai komandai visvairĿk atkritumu un tīrĿka teritorija) būs spēkavīrs Raimonds Bergmanis un konsultĿcijas par pareizu apavu izvēli, kopĿ ar olimpiskĿs vienības fizioterapeitu Mareku Ostrovski.
Tiek slēgta satiksme Stadiona ielĿ un Katrīnas laukumĿ no pl.9.00 līdz 16.00