Participating towns and cities

BulgariaPopovo, Bulgaria

Website:
Population:
34.000 inhabitants
Contact:
Mihaela Petrova
Munisipality of Popovo
7800 Popovo
(++359) 608 40 289
Popovo already registered 2x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2011 2007

Participation 2007

Activities within the week Activities within the week

Popovo organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2007, taking into account the annual theme.

All week
От 17 до 22 септември ще се провеждат образователни срещи по училищата в града, в това число и в някои от селата в общината, на тема "Улици за хората - чист въздух и безопасност".
Ще бъде организиран традиционния велопоход, в който се очаква да се включват много деца и възрастни.
Ще бъдат организирани спортни игри и викторини на тема "Улици за хората".