Participating towns and cities

PolandKonin, Poland

Website:
Population:
74.000 inhabitants
Department:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Contact:
Rafał Oblizajek
Urząd Miejski ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin
(++48) 63 2401176

Participation 2008

Activities within the week Activities within the week

Konin organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2008, taking into account the annual theme.