Participants

Contact & Activities

Participating city

Trollhättan
56.000 inhabitants

Local contact

Kontoret Tillväxt och Utveckling
Fia Johannessen
Gärdhemsvägen 9
461 83 Trollhättan
++46 520497477

Participation 2008

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Sammarangemang med föreningar där hållbar samhällsplanering är ett av temana. Information om hur en ny stadsdel, Lärketorpet, planeras med tanke på hållbara transporter. Detta speglas även med en rundvandring i en stadsdel som byggdes för ca 100 år ur dåtidens miljöperspektiv. Kollektivtrafikansvarig på kommunen, energirådgivare, Agenda 21-samordnare, exploateringschef mfl deltar. Mat /transporter kommer att tas upp.