Participants

Contact & Activities

Participating city

Skellefteå
71.280 inhabitants

Local contact

Samhällsbyggnad
Jenny Sundkvist
Trädgårdsgatan 7
931 85 Skellefteå
++46 702736951

Participation 2008

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Cykla och gå till jobbet v 34-38 pågår för fullt med 186 deltagande arbetsplatser (Andra perioden vår och höst)
Gomorgon-påsar delas ut den 22 sept v 39, "den bilfria dan" för att uppmuntra och tacka de som har cyklat och gått till jobbet, information även i påsen

Uppmaning till skolorna att vara med i nationella Gå och cykla till skolan

Barns trafikmiljö - aktivitetserbjudande till skolor, med målen; öka trafiksäkerhet kring skolan, ökad trafikkunskap, minskad miljöpåverkan, ökad fysisk aktivitet - bättre hälsa.

Hockeybussarna startar den 18 sept i samband med första elitseriematchen för att fler ska kunna åka kollektivt till matcher. Syftet är minskad miljöpåverkan, bättre luftkvalitet men också mindre trängsel och därmed ökad säkerhet i trafiken vid matcherna. (Börjar om för andra året, succé - fem bussar i stället för planerade två.)
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Public transport services
  • Other: Hockeybussarna startar den 18 sept i samband med första elitseriematchen för att fler ska kunna åka kollektivt till matcher. Syftet är minskad miljöpåverkan, bättre luftkvalitet men också mind
Mobility management
  • Launch of awareness-raising campaigns
  • Create systems for buses and walking trains