Participating towns and cities

Slovakia Žilina (City of Žilina) , Slovakia

Website:
Population:
81.731 inhabitants
Department:
oddelenie dopravy
Contact:
Ľuboš Slebodník
Námestie obetí komunizmu, 01131 Žilina
(++421) 908918972
Žilina (City of Žilina) already registered 14x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2010 2008 2007

Participation 2008

Activities within the week Activities within the week

Žilina (City of Žilina) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2008, taking into account the annual theme.

Permanent measures Permanent measures

Žilina (City of Žilina) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)

Car-free day Car-free day

Žilina (City of Žilina) carries out a Car-Free Day 2008 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
V sobotu 20.septembra bude pre automobilovú dopravu "uzavretá" a pre ľudí "otvorená"časť ulice Veľká Okružná. Na nej budú prebiehať rôzne podujatia pre deti aj dospelých (hry, koncerty, predstavenia bicyklových akrobatov, skateboardistov...bude tu inštalovaná kaviareň, bar, čitáreň).