Participants

Contact & Activities

Participating city

Kalmar
64.000 inhabitants

Local contact

Samhällsbyggnadskontoret
Marie Jönsson
Box 311, 391 26 Kalmar
++46 450000

Participation 2008

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
16/9 Ungdomars resande med kollektivtrafiken – rapportering från pågående undersökning i Kalmar kommun samt information om den nya kollektivtrafiken, Lars Bergström,
Kalmar kommun, kl. 11.00-12.00, plats Regionförbundet, Nygatan 34

16/9 Slutseminarium i Smart trafikant för projektdeltagare och intressenter
Regionförbundet, Nygatan 34 kl. 13.15-16.30. Arrangör: Energikontor Sydost AB
Smart trafikant är ett projekt som syftar till att få vanebilister att ändra sina vanor genom att börja cykla, åka kollektivt, samåka eller tillämpa Eco Driving vid resor till och från arbetet. Deltagare i Kalmar län: Faurecia Exhaust Systems, IKEA, ITT Flygt och Länssjukhuset i Kalmar län.

18/9 Presentation av Kalmar cykelstad
Kl. 14-15, Larmtorget i Kalmar. Följ med Kommunalrådet Jonas Löhnn och Gatu-Parkchefen Per-Olof Johansson i cykeltaxi som berättar om satsningen Kalmar cykelstad.

18-19/9 Kör Eko- gastronomisk roadshow på Stortorget i Kalmar
Läs mer.

20/9 ECO-driving och miljöbilar på Rydbergs motor
Rydbergs motor kommer att ha en tävling i ECO-drive och visa miljöbilar. Besökarna har möjlighet att vinna fina priser bl a ny VW. Några klimatpiloter kommer att vara med ev. också utmana kommunpolitiker i ECO-drive.

22/9 Föreläsningar på Kalmar Stadsbibliotek

· Aktuell syn på fysisk aktivitet - Hur kan man använda stegräknare som metod? Anders Raustorp från Högskolan i Kalmar. Kalmar stadsbibliotek.

· Presentation av konceptet EcoDriving (personbilar, tunga fordon och arbetsmaskiner), Ralf Kock på Kalmar Trafikskola. Kalmar stadsbibliotek.

· Vi tar tempen på luften. Marie Jönsson, Kalmar kommun, visar resultat av luftkvalitetsmätningar i Kalmar 2002-07. Plats: Kalmar stadsbibiliotek. Utställningen kan ses på Biblioteket under veckan.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Other: wil be completed later