Participants

Contact & Activities

Participating city

Växjö
95.000 inhabitants

Local contact

Hållbarhetsenheten
Magnus Jonasson
Växjö kommun
Box 1222
351 12 VÄXJÖ
++46 47041000

Participation 2008

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
17/9 Slutseminarium för projektet MOVE/Smart trafikant, Kronoberg
Under drygt ett år har Energikontor Sydost tillsammans med 8 arbetsplatser genomfört projektet MOVE/Smart trafikant. Hör mer om erfarenheter och resultat onsdagen den 17 september, 13:15-16:30. Plats: Videum, Alfa huset, Framtidsvägen 10 Växjö

20/9
Lördagen den 20 september
Traditionsenlig miljö- och trafikmässa
kl 10.00-13.00
Korsningen Storgatan-Kungsgatan
samt del av Stortorget
Fokusering på årets tema: Ren luft för alla
Program:
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Public transport services
  • Other: Will be completed later