Participating towns and cities

Czech RepublicLetovice, Czech Republic

Website:
Population:
6.746 inhabitants
Contact:
Ivana Květenská
Masarykovo nám. 19
679 61 Letovice
(++420) 516 476 133

Participation 2008

Activities within the week Activities within the week

Letovice organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2008, taking into account the annual theme.

All week
V pondělí 22. zorganizovalo Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích s vedením obce relaxační odpoledne v Agrocentru OHRADA pro všechny, kteří mají zájem o zdravý životní styl. Součástí dne byla i diskuse nad problematikou řešení dopravy a dostupnosti ve městě. Poznatků bude využito při přípravě nového územního plánu města. Ve městě proběhla tento den také beseda u kulatého stolu o problematice přístupnosti města, veřejných institucí pro zdravotně postižené a méně mobilní občany

Permanent measures Permanent measures

Letovice implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Accessibilities
Create useful tool for people with reduced mobility

Car-free day Car-free day

Letovice carries out a Car-Free Day 2008 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Masaryk Square