Participants

Contact & Activities

Participating city

Kopřivnice ()
22.072 inhabitants

Local contact

odbor rozvoje města
Ivana Holubová
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
++420 603585906

Participation 2009

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Po celý týden 16. - 22. září bude ve vestibulu MÚ k shlédnutí výstava na téma Evropský týden mobility a Evropský den bez aut v Kopřivnici v kombinaci s výstavou k dopravní tematice města.

V úterý 22. září 2009 se uskuteční již tradiční informačně-plánovací akce s veřejností a zástupci města s cílem informovat veřejnost o realizovaných a plánovaných aktivitách a projektech města, získat zpětnou vazbu od obyvatel a dalších subjektů, jejich náměty a doporučení pro zlepšení. Na akci "Město je naše společné hřiště aneb Kopřivnice 200?" bude pro návštěvníky přímo v centru města (na prostranství před kulturním domem) připravena výstava projektů města na kterých se pracuje, nebo které budou do konce tohoto roku ještě zrealizovány. Součástí akce bude diskuse s vedením města, během které se lidé budou moci dotazovat na jakékoliv informace. Kromě dopravních projektů bude součástí akce i téma Udržitelné energetiky, ke které se město v loňském roce také přihlásilo.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Část ulice Záhumenní – velmi frekventovaná ulice přímo v centru města vedoucí od zatím jediného kruhového objezdu v Kopřivnici směrem na Štramberk.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
 • Other: Bezpečnostní značení na komunikaci u základní školy v Mniší.
Accessibilities
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Removal of architectonic barriers
 • Launch of accessibility plans
New forms of vehicle use and ownership
 • Launch of online car-pooling and car-sharing schemes
Mobility management
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
 • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas