Participants

Contact & Activities

Participating city

Město Velké Meziříčí
11.507 inhabitants

Local contact

správní odbor
Ing. Bc. Josef Švec
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
++420 566 781 150

Participation 2009

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Po celý týden bude ve Velkém Meziříčí probíhat řada akcí: kviz ,, Město známé i neznámé“ - soutěž pro žáky základních škol. Na základních školách ve městě bude instalován výstavní panel se zadáním a pravidly soutěže. Žáci se budou pohybovat po Velkém Meziříčí a plnit zadané koly. Soutěž je inspirovaná tématem letošní kampaně Naše město – naše klima! Správné odpovědi budou slosovány a vítězové obdrží drobné ceny; výtvarná soutěž a výstava na téma: ,,Naše město – naše klima“ pro děti MŠ a I. – III. tříd ZŠ. Práce budou vystaveny v předsálí kina Jupiter Clubu a nejlepší práce budou odměněny věcnými cenami; ,,Nevšední soutěže a kvízy“ v Centru pro rodiče s dětmi - Kopretina.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
elý den bude uzavřena část komunikace Ostrůvek.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Pedestrianisation
  • Create or enlarge pedestrian streets