Participants

Contact & Activities

Participating city

Kojetín
6.583 inhabitants

Local contact

Eliška Izsová
Masarykovo náměstí 20
752 01 Kojetín
++420 581 277 401

Participation 2009

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Naše město - naše klima
Program ETM a EDBA, Kojetín 2009

Rada města Kojetína schválila Chartu 2009, a tímto se naše město poprvé zapojilo do celoevropské akce „Evropský týden mobility“ (16.–22. září) a „Evropský den bez aut“ (22. září), která se v roce 2009 bude v Evropě konat už poosmé. Město Kojetín proto připravilo celou řadu akcí zaměřených na ochranu životního prostředí v souladu s celosvětovou kampani proti klimatickým změnám a tématem pro letošní rok “ Naše město – naše klima.
ETM bude zahájen ve středu dne 16.9.2009 ve 14,00 hod v domě s pečovatelskou službou na náměstí Dr. E. Beneše. Na tento den je připraven program zejména pro seniory, zdravotně postižené občany a děti ze znevýhodněného soc. prostředí a to tak, že je připraven pochod s názvem „ Od altánku k altánku“. V altáncích bude pro výše uvedené připravena výstava výtvarných prací na téma „Co chcete zlepšit v oblasti životního prostředí našeho města aneb "naše město naše klima". Pro přítomné bude připraveno občerstvení a věcné ceny pro výherce výtvarné soutěže. Výtvarné práce po ukončení tohoto dne budou přemístěny do budovy kojetínské radnice, za účelem dlouhodobější výstavy pro širokou veřejnost.
Ve čtvrtek dne 17.9.2009 je připravena cyklojízda s názvem „ Na kole se starostou po okolí Kojetína“. Tato akce je připravena pro mladší seniory, zastupitele, úředníky a jimi pozvanou veřejnost. Sraz přítomných je připraven na Domě s pečovatelskou službou 6.května v 15,00 hod. Každému účastníkovi, který bude mít zájem bude seřízeno jízdní kolo odborníkem a případně provedena registrace jízdního kola, městskou policií. Poté je naplánována trasa do místní části Kojetína II – Popůvky s cílem návštěvy Design centra HANÁK NÁBYTEK, a.s., kde se přítomní mohou seznámit s reprezentativním výběrem z produkce společnosti. Pro tuto společnost patří ochrana životního prostředí mezi priority. Společnost je na evropské špičce v oblasti nakládání s odpady, likvidace škodlivých látek a čištění vod. Veškerá zařízení ve výrobě byla vybavena technologickými celky, které zajišťují absolutně čistý provoz. Díky vysokým investicím je ekologická zátěž při výrobě několikanásobně nižší, než povolují limity Evropské unie. Po prohlídce design centra vystoupí v prostorách společnosti pěvecká skupina CANTAS a přítomní účastníci obdrží pamětní medaili na tento den a malé občerstvení.
V pátek dne 18.9.2009 je od 16,00 hod. připraven bohatý program na Masarykově náměstí, kde budou soutěže na kolečkových bruslích a odrážedlech. Program připravuje Městský dům dětí a mládeže, za spolupráce s pracovníků Městského úřadu Kojetín a městské policie. Soutěžící obdrží věcné ceny.
V sobotu 19.9. a neděli 20.9.2009 jsme připravili pro veřejnost akci s názvem „ V zdravém těle zdravý duch“. V sobotu od 9,00 hod. mohou všichni zájemci zdarma navštívit rehabilitační centrum na poliklinice v Kojetíně, s možností vyzkoušet si Spinning program, kde jednoduché pohyby, kvalifikovaní instruktoři, skvělá hudba každého vtáhne do hry, za účelem zlepšení své kondice. V neděli od 10,00 hod, mohou všichni zájemci navštívit Killi fitness, kde mohou přítomní využít služby profesionálního trenéra. Ten všem zdarma poradí v začátcích, sestrojí plán cvičení i mimo posilovnu a také jídelníček podle toho, jaký je koho cíl: přibrat, zhubnout, posílit, zeštíhlet.
V pondělí dne 21.9.2009 bude od 7,00 hod. do 16,00 hod. probíhat monitoring provozu vozidel na silnicích, spočívající ve sčítání průjezdu motorových vozidel na třech stanovištích a měření rychlosti. Celou akci zajistí Městský dům dětí a mládeže ve spolupráci s policií ČR a městkou policií.
Stěžejní akcí celého týdne v Kojetíně bude Den bez aut, který se uskuteční v úterý dne 22.9.2009 od 7,00 hod. do 17,00 hod. na Masarykově náměstí, které se promění v centrum her, zábavy i poučení pod vedením Městského domu dětí a mládeže. Po celou dobu bude na uzavřeném náměstí pro motorová vozidla probíhat program, kde hasiči předvedou svoji techniku, Základní umělecká škola zajistí hudební vystoupení, občanské sdružení Stromy pro budoucnost zajistí ekojarmark. Starostové měst a obcí z mikroregionu Střední Haná po úvodním zahájení objedou náměstí a odjedou na kolech do okolních obcí.
Celý týden mobility bude v Kojetíně zakončen až ve středu dne 23.9.209 a to besedou Oceánie – perly Havajských ostrovů, kde se manželé Lenka a Václav Špilarovi podělí o své zážitky z cest. Beseda se uskuteční v prostorách knihovny, vzdělávacího a informačního centra na Masarykově náměstí v 17,00 hod.
Věříme, že se k Evropskému týdnu mobility a Evropským dni bez aut všichni občané našeho města rádi připojí. O akčním plánu našeho města jsou obyvatelé pravidelně informováni na internetových stránkách města www.kojetin.cz/ a kojetínských zpravodajích.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Masarykovo náměstí, náměstí Míru
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Accessibilities
  • Enlargement of pavements