Participants

Contact & Activities

Participating city

Pacov
5.000 inhabitants

Local contact

FO-oddělení školství
Ivana Razimová
náměstí Svobody 320
395 01 Pacov
++420 565455172

Participation 2009

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Výstava v Městském muzeu pořádaná Městem Pacov a Střediskem ekologické výchovy " Mravenec" " Jak třídit odpad"
Bezpečnostní akce Policie ČR a pojitovny GENERALI
Potulná pohádková země - akce Městské knihovny-výstava kolekce loutek spisovatelky a malířky Vítezslavy Klimtové
Hry juniorů a seniorů
Péče o své zdraví a zdraví spoluobčanů - IZS
"Bolzanova stezka"- turistická akce
Autoškola - jízda zručnosti
Bleší trh
koncert ZUŠ
Výstava z ekologicky zpracovatelných odpadů
Alternativní doprava - koňské povozy
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
- části náměstí Svobody od křižovatky se sil.II/128 k budově MěÚ
- části místní komunikace v ul. Karmelitská a to místní komunikace okolo ZŠ Za Branou, kolem hřiště až ke křižovatce s místní komunikací
- prostor u zámku „ Na hradbách“
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Pedestrianisation
  • Create or enlarge pedestrian streets
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Traffic calming and access control scheme
  • Reduction of outside parking zones
  • Elaboration of new residential areas
Accessibilities
  • Lowering of pavements
  • Enlargement of pavements
  • Removal of architectonic barriers
  • Create useful tool for people with reduced mobility
Mobility management
  • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas