Participants

Contact & Activities

Participating city

Litoměřice ()
23.500 inhabitants

Local contact

PROLIDI
Irena Vodičková
Pekařská 2
412 01 Litoměřice
Czech Republic
++420 734 170 925, 416 916 400

Participation 2009

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
V Litoměřicích začne Evropský týden mobility ve středu 16. září promítáním filmu s tématikou bezpečného chování v silničním provozu “Červený blesk“ pro děti i dospělé v knihovně K. H. Máchy. Po promítání proběhne tombola o poukazy na nákup cyklopotřeb, půjčení kol a servisu kol .
V pondělí a v úterý budou pracovnice Knihovny K. H. Máchy ve spolupráci se Střední pedagogickou školou J. H. Petsalozziho Litoměřice seznamovat žáky všech litoměřických škol s knihami o dopravě. V úterý bude pro obyvatele města bude zajištěna bezplatná přeprava po městě na autobusových linkách B a D. Dále budou v odpoledních hodinách probíhat bezplatné jízdy výletním vláčkem pro rodiny s dětmi, seniory a zdravotně postižené občany.
Po celý týden poběží výtvarná soutěž „Královské město bez automobilů“ – děti i dospělí mají namalovat nejekologičtější dopravní prostředek! Vyhodnocení soutěže a předání cen nejlepším výtvarníkům proběhne koncem měsíce září u starosty města. V Týdnu se také Zdravé město Litoměřice zaměří na sledování kvality ovzduší ve městě, a to prostřednictvím vyhodnocování mezinárodního standardizovaného indikátoru udržitelného rozvoje A.5 – Kvalita místního ovzduší. Indikátor určí počet případů, kdy došlo k překročení imisních limitů znečišťujících látek v ovzduší. Výsledky indikátoru budou vyhodnoceny v období září - říjen.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
  • Create or enlarge pedestrian streets
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
  • Extension or creation of new greenways