Participants

Contact & Activities

Participating city

Prešov
87.144 inhabitants

Local contact

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry
Lendacký
Hlavná 73, 080 01 Prešov
++421 051/3100217

Participation 2009

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
1. Výzva mesta Prešov smerovaná k občanom mesta „Do práce bez môjho auta“ - nechajte auto doma a tento týždeň použite na cestu do práce, do školy, za zábavou hromadnú dopravu, bicykel, choďte peši...
2. „Cestujte MHD a vyhrajte“ - žrebovanie jednorazových CL
Aj jedinou cestou MHD počas Európskeho týždňa mobility (16. 9 – 22. 9.) možno vyhrať zaujímavé ceny. Viac ciest = väčšia šanca vyhrať!
3. O životnom prostredí v Prešove a okolí, cyklistických a turistických chodníkoch a aktivitách čítajte v našom mestskom periodiku Prešovský večerník v sérii článkov uverejňovaných počas celého týždňa.
4. Otvorenie pešej zóny na Metodovej ulici
5. Dopravná výchova žiakov na dopravnom ihrisku na Jazdeckej ul. Medzinárodný atletický míting žiakov ZŠ „Citius-Altius-Fortius“
6. „Do mesta inak“ - netradičné dopravné prostriedky na pešej zóne
7. Propagačná jazda na novej cyklocestičke Bikoš (Sídlisko III) za účasti primátora mesta
8. „MAXimálne v pohybe“ – prekážková dráha pri MAX-e
9. „Primátorsky výstup na Stráž“ (Fintice) - turistická vychádzka
10. Dopravná výchova žiakov na dopravnom ihrisku na Jazdeckej ulici
DEŇ BEZ ÁUT - utorok 22.9.
11. Cestovanie mestskou hromadnou dopravou ZDARMA počas celého dňa
12. Detský cyklomaratón, in-line korčuľovanie, aktivity zdravotne postihnutých v okolí mestskej haly
13. Pre autá uzatvorené ulice Pod Šalgovíkom a Jána Pavla II., Pod Kamennou baňou
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Pešia zóna na Metodovej ulici - v dĺžke cca 250m, Metodova ul. priamo nadväzuje na Hlavnú ul., ktorá je vo svojej západnej časti pešou zónou a východná časť je zónou s dopravným obmedzením - výlučne pre premávku liniek mestkej hromadnej dopravy

Cyklocestička Bikoš – v dĺžke cca 570m, nadväzuje na jestvujúcu sieť cyklocestičiek v Prešove, je prepojením katastrálneho územia Prešova a susedného mesta Veľký Šariš
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
  • Create or enlarge pedestrian streets
Public transport services
  • The development of accessible transport services for all