Participants

Contact & Activities

Participating city

Trollhättan
56.000 inhabitants

Local contact

Kontoret Tillväxt och Utveckling
Fia Johannessen
Gärdhemsvägen 9
461 83 Trollhättan
++46 520497477

Participation 2009

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Tre seminarier för allmänheten med olika fokus
1. Klimatföräändringen
2. Trafiksäkerhet, resvanor, kollektivtrafik
3. Bil i förändring, dagens och framtidens bränsle- och energilösningar

Testkörning av eccodrivingsimulator

Familjedag med "happenings". biogas, biogasfordon, Stadens klimatarbete, miljön i Trollhättan, energi- och trafik, kollektivtrafiken informerar, tipspromenad, musik, guidning i nya naturreservat mmm.