Participants

Contact & Activities

Participating city

Valdemarsvik
8.159 inhabitants

Local contact

Bo Andersson
Valdemarsviks kommun
615 80 Valdemarsvik
++46 12319100

Participation 2009

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Europeiska trafikantveckan
Den 16-22 september är det dags för den årligen uppmärksammade Europeiska trafikantveckan och manifestationen "I stan utan min bil". Valdemarsvik deltar med olika aktiviteter mellan den 16-22 september.

Kampanjens syfte är att förbättra trafikmiljön för alla som vistas i tätorter och städer, och att minska utsläppen som bidrar till växthuseffekten. Temat för kampanjen 2009 är ”Klimatsmart i stan”.

Valdemarsviks kommun deltar

Valdemarsviks kommun har skrivit på manifestet och förbinder sig att genomföra en aktivitet i samband med europeiska trafikveckan, samt i trafikplaneringen ger utrymme för gång och cykel trafik i kommunen.

I Valdemarsvik kommer Europeiska trafikveckan att uppmärksammas med en bil som har semester. Bilen placeras vid statoilrodellen.
Ni som cyklar, går eller åker med kollektivtrafik till jobbet kommer att uppmuntras med en reflex om ni finns på någon av de platser där vi finns den 22 september.
Morgonen: kl. 7:00- 8:00 Vammar busshållplats
Lunchtid: kl. 12:00 - 13:00 Sparbankstorget
I mån av tillgång finns reflexer också att hämta under trafikveckan 16-22 september hos kommunens reception vid Strömvik