Participants

Contact & Activities

Participating city

Nitra
78.559 inhabitants

Local contact

Odbor školstva, mládeže a športu
Katarína Kretterová
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
++421 902960674

Participation 2010

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Mesto Nitra pripravilo rôzne akcie, ktoré sú rozdelené do týchto oblastí:

AKTIVITY ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
16. – 22.9.2010, Základné školy označené logom „Európsky týždeň mobility“
Európsky týždeň mobility na základných školách
Aktivita základných škôl

16.9.2010 o 10.30 hod., ZŠ Na Hôrke
Slávnostné odovzdanie školskej zóny pri ZŠ Na Hôrke


AKTIVITY PRE MATERSKÉ ŠKOLY
21.9.2010 o 10.00 hod., Centrum zdravia, Párovské Háje
„Prevencia v doprave“
Aktivita Mestskej polície zameraná na prevenciu v doprave

20.9.2010 „Prázdne parkovisko“
Výzva primátora mesta pre zamestnancov MsÚ, aby prišli do práce bez auta


AKTIVITY PRE SENIOROV
16. – 22.9.2010 o 7.00 hod.
„Spoločné ráno“ - koordinácia dopravy na prechode pre chodcov pred ZŠ našimi seniormi
Aktivita Jednoty dôchodcov Slovenska Nitra

21.9.2010 o 10.00 hod., Mestský park na Sihoti
KROK + KROK + STO KROKOV PRE ZDRAVIE - Rýchla chôdza pre seniorov
Aktivita Jednoty dôchodcov Slovenska Nitra

21.9.2010
Deň bezpečnej komunity
Aktivita Mestského úradu na zníženie úrazovosti obyvateľov


AKTIVITA PRE ŠKOLSKÉ KLUBY DETÍ
22.9.2010 o 14.00 hod., ulica A. Šulgana (pri ZŠ kniežaťa Pribinu)
„Bezpečne na kolesách“ - súťaže zručnosti
Aktivita základných škôl v spolupráci s CVČ Domino
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Dňa 22. Septembra 2010 bude uzavretá ulica A. Šulgana od 6.00 do 18.00 hod. pri ZŠ Kniežaťa Pribinu. Na tejto ulici budú prebiehať rôzne aktivity pre školy a školské kluby detí.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Other: otvorenie školskej zóny
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
  • Use of ecological vehicles for public transport fleets
Traffic calming and access control scheme
  • Speed reduction programmes in zones near schools
Accessibilities
  • Enlargement of pavements
Mobility management
  • Launch of awareness-raising campaigns
  • Elaboration of educational materials