Participants

Contact & Activities

Participating city

Bollnäs
27.000 inhabitants

Local contact

Gunilla Jonsson
Bollnäs kommun
Box 1020
821 11 Bollnäs

Participation 2010

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Hemsida för Trafikantveckan, www.bollnas.se/trafikantveckan med information om kampanjen och aktiviteter. Karta över Bollnäs befintliga och planerade gång- och cykelbanor med möjlighet att lämna synpunkter och önskemål.

Den 16-22 september arrangeras i samarbete med det länstrafiken, Xtrafik, en tävling. För att tävla ska man under perioden 16-22 september gå, cykla eller åka kollektivt till jobbet, skolan, träningen etc. Tävlingsformulär och mer information finns på www.bollnas.se/trafikantveckan

Information till de kommunanställda om vilka negativa effekter bilåkning har på hälsa, säkerhet och miljö, både i tjänsten och privat.