Participating towns and cities

SlovakiaNitra, Slovakia

Population:
78.559 inhabitants
Department:
Odbor dopravy
Contact:
Ivan Janček
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
95006
(++421) 904296074

Participation 2010

Activities within the week Activities within the week

Nitra organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2010, taking into account the annual theme.

All week
Mesto Nitra pripravilo rôzne akcie, ktoré sú rozdelené do týchto oblastí:

AKTIVITY ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
16. – 22.9.2010, Základné školy označené logom „Európsky týždeň mobility“
Európsky týždeň mobility na základných školách
Aktivita základných škôl

16.9.2010 o 10.30 hod., ZŠ Na Hôrke
Slávnostné odovzdanie školskej zóny pri ZŠ Na Hôrke


AKTIVITY PRE MATERSKÉ ŠKOLY
21.9.2010 o 10.00 hod., Centrum zdravia, Párovské Háje
„Prevencia v doprave“
Aktivita Mestskej polície zameraná na prevenciu v doprave

20.9.2010 „Prázdne parkovisko“
Výzva primátora mesta pre zamestnancov MsÚ, aby prišli do práce bez auta


AKTIVITY PRE SENIOROV
16. – 22.9.2010 o 7.00 hod.
„Spoločné ráno“ - koordinácia dopravy na prechode pre chodcov pred ZŠ našimi seniormi
Aktivita Jednoty dôchodcov Slovenska Nitra

21.9.2010 o 10.00 hod., Mestský park na Sihoti
KROK + KROK + STO KROKOV PRE ZDRAVIE - Rýchla chôdza pre seniorov
Aktivita Jednoty dôchodcov Slovenska Nitra

21.9.2010
Deň bezpečnej komunity
Aktivita Mestského úradu na zníženie úrazovosti obyvateľov


AKTIVITA PRE ŠKOLSKÉ KLUBY DETÍ
22.9.2010 o 14.00 hod., ulica A. Šulgana (pri ZŠ kniežaťa Pribinu)
„Bezpečne na kolesách“ - súťaže zručnosti
Aktivita základných škôl v spolupráci s CVČ Domino

Permanent measures Permanent measures

Nitra implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
otvorenie školskej zóny
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Accessibilities
Enlargement of pavements
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
Elaboration of educational materials

Car-free day Car-free day

Nitra carries out a Car-Free Day 2010 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Dňa 22. Septembra 2010 bude uzavretá ulica A. Šulgana od 6.00 do 18.00 hod. pri ZŠ Kniežaťa Pribinu. Na tejto ulici budú prebiehať rôzne aktivity pre školy a školské kluby detí.