Participants

Contact & Activities

Participating city

Mora
20.159 inhabitants

Local contact

Kommunledningskontoret
Eva Larsson
Mora kommun
792 80 Mora
++46 250-26152

Participation 2010

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Mora och Orsa kommuner arrangerar, i samarbete med Hela Dalarna cyklar, Naturskyddsföreningen, Dalatrafik samt Milko, en egen kampanj samt en tävling.
För att vara med i tävlingen ska man under perioden 16-22 september gå, cykla eller åka kollektivt till arbetet, skolan, träningen etc samt fylla i ett formulär på hemsidan alt ett pappersformulär senast den 27 sept. Priser kommer sedan lottas ut bland de deltagande. Tävlingen gäller boende i Mora eller Orsa kommuner.
I slutet av trafikantveckan kommer frukost att delas ut till personer som går eller cyklar på utvalda platser i Mora. Då kommer det även finnas möjlighet att fylla i pappersblanketter för att delta i tävlingen.