Participants

Contact & Activities

Participating city

Kil
11.709 inhabitants

Local contact

Energirådgivningen
Ulrika Thorén
box 88
665 23 Kil
++46 554-194 11

Participation 2010

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Syfte
Att identifiera anledningar till varför personer i kommunerna väljer att ta bilen korta sträckor och motivera dem till ett mer miljö- och hälsovänligt resande.