Participants

Contact & Activities

Participating city

Östhammar
21.500 inhabitants

Local contact

Kommunledningskontoret
Marcus Jakobson
Box 66
74221 Östhammar
++46 0173-86499

Participation 2010

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Ta steget från vanebilist till smart cyklist!

Trafikantdag 16/9 där allmänhet och kommunanställda bjuds in till en torgaktivitet där vi visar på fördelarna med att ta cykeln i stället för bilen när man behöver transportera sig kortare sträckor. Lokala cykelhandlare bjuds in, visning av elcyklar och vanliga cyklar. Cykling längs stadsstigen med tipsrunda och frågor relaterade till klimat-energi-hälsa. Utdelning av foldern Smart cyklist.

Samarrangemang mellan energi- och klimatstrateg och folkhälsoteam.