Participants

Contact & Activities

Participating city

Tierp
20.125 inhabitants

Local contact

Planering och myndighet
Julia Cederstrand
Centralgatan 7
++46 703721879

Participation 2011

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
www.tierp.se/byggaboochmiljo/nyhetsarkivbyggaboochmiljo/nyheterbyggaboochmiljo/utmaninghurlangtkommerviutanbilnorrkopingellerkopenhamn.5.686b18371311325d2ca800013618.html

Var med i vår utmaning att räkna ihop alla kilometrar vi färdas till och från jobbet under trafikantveckan utan att använda bilen.
Utmaningen arrangeras i samband med den europeiska trafikantveckan som äger rum den 16 — 22 september. Utmaningen ska uppmuntra till att prova andra färdsätt än bilen för att ta sig till och från arbetet/skolan. Du kan gå, cykla och åka buss eller tåg.
• Utmaningen riktar sig till alla som bor eller jobbar i Tierps kommun.
• Utmaningen går ut på att samla och räkna ihop alla kilometrar och se var vi hamnar.
• Utmaningen gäller endast för resor till och från arbetsplatsen/skolan. Extrapoäng blir det om man ersätter en bilresa eftersom man då bidrar till att minska utsläpp av växthusgaser.