Participants

Contact & Activities

Participating city

Göteborg ()
550.000 inhabitants

Local contact

Färdas och Transportera
Jenny Dalnäs-Orrmyr
Box 2403
403 16 Göteborg
++46 31 368 25 82

Participation 2011

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
Göteborgs stad har under flera år arbetat med ett visionsarbete kombinerat med aktiviteter för att uppnå ett multimodalt resande. I akt och mening att ändra människors resbeteende, tag bilen eller cykel till pendelparkeringen , forsätt med buss in till staden.
Vår idé är att visa stadens vision (Den goda staden) på ett konkret sätt.