Participants

Contact & Activities

Participating city

Eskilstuna
103.684 inhabitants

Local contact

Town Planning Department
Sabina Dernelid
Stadsbyggnadsförvaltningen, Trafikavdelningen, 631 86 Eskilstuna
++46 016-7107682

Participation 2011

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
Actions relative to the theme:
För tolfte året i rad är Eskilstuna med i den Europeiska mobilitetsveckan. Syftet med veckan är att uppmärksamma hållbara transporter och er som väljer alternativ till bilen. I år utmanar vi alla skolor i kommunen att gå, cykla eller åka buss till skolan den 22/9.

För elever och skolpersonal som av olika skäl inte har möjlighet att gå, cykla eller åka buss till skolan eller arbetet finns möjlighet att delta med någon annan aktivitet, till exempel en promenad under skoldagen den 22 september.

Vi hoppas att alla elever och skolpersonal antar utmaningen!

Inbjudan och anmäla till skolutmaningen, se www.eskilstuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Miljo/Hallbara-resor-och-transporter/Europeiska-mobilitetsveckan/Skolutmaningen/

Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid - gör du?

-----------------------------
Teckningstävling www.eskilstuna.se/sv/Trafik-och-infrastruktur/Buss-flyg-och-tag/Busstrafik-i-Eskilstuna/Ny-trafik-december-2011/Teckningstavling/
Under våren har elever i skolår 1-5 fått chansen att designa en buss som ska tas i trafik i och med starten av den nya enklare busstrafiken i december 2011.

Teckningstävlingen arrangeras av Eskilstuna kommun och Länstrafiken Sörmland. Tävlingen går till så att skolorna tävlar klassvis och en jury väljer ut bidrag som allmänheten får rösta på. Dessa bidrag visas på konstmuseet 6-25 september och vinnaren utses under mobilitetsveckan. De vinnande bidragen kommer att målas på två bussar som sätts i trafik när den nya busstrafiken startar.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Nygatan
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Public transport services
  • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Mobility management
  • Launch of awareness-raising campaigns