Participating towns and cities

Poland Białystok (Bialystok) , Poland

Website:
Population:
298.000 inhabitants
Department:
Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej
Contact:
Bogusław Prokop
ul. Składowa 11, 15-399 Białystok
(++48) 85 869 69 80
Białystok (Bialystok) already registered 11x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2011 2010 2009 2008

Participation 2011