Participants

Contact & Activities

Participating city

Zielona Góra
140.000 inhabitants

Local contact

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 8
65-713 Zielona Góra
++48 68 45 20 450

Participation 2011

The participant is committed to: