Participating towns and cities

NorwayPorsgrunn, Norway

Population:
35.000 inhabitants
Contact:
Lena Karoliussen
Postboks 128
3901 Porsgrunn
(++47) 92 80 85 20
Porsgrunn already registered 5x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2013 2012 2011 2010 2009

Participation 2011

Activities within the week Activities within the week

Porsgrunn organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2011, taking into account the annual theme.

Det er satsing på strøm i årets mobilitetsuke i Porsgrunn, demonstrasjon av el-sykler og ladepunkt for ladbar motorvogner.
Sykkelkampanje ut mot grunnskoler samt nytt av året to videregående skoler.

Permanent measures Permanent measures

Porsgrunn implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Extension or creation of new greenways
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Development of new technologies to improve public transport
The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
Reduction of outside parking zones
New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
Create the tactile pavements
Lowering of pavements
Enlargement of pavements
New forms of vehicle use and ownership
Responsible car-use (eco-driving etc)
Use of clean vehicles
Mobility management
Create/establish mobility centers and on-line information services (eg travel planner)
Create systems for buses and walking trains
Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas

Car-free day Car-free day

Porsgrunn carries out a Car-Free Day 2011 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Porsgrunn stenger av deler av Storgata som går gjennom sentrum. Det blir lagt opp til uteaktiviteter fra handelsstand og kommunen som et samarbeid. En restaurant er involvert for å bidra til en hyggelig ramme rundt den temporære gågaten i tillegg til aktivitetene.