Participating towns and cities

Slovakia Martin (City of Martin) , Slovakia

Website:
Population:
53.252 inhabitants
Department:
Oddelenie projektového manažmentu a cykloturistiky
Contact:
Alžbeta Laučeková
Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
(++421) 43 4204 237
Martin (City of Martin) already registered 12x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2002

Participation 2011

Activities within the week Activities within the week

Martin (City of Martin) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2011, taking into account the annual theme.

16. 9. 2011 (piatok) - "primátor na bicykli" - úvodným podujatím by sme chceli vyzdvihnúť záujem pána primátora Andreja Hrnčiara, ktorý sa aktívne zapojí svojím príchodom a odchodom zo zamestnania na svojom bicykli. Zároveň však aj vyzve všetkých zamestnancov mestského úradu, aby taktiež prišli na bicykloch.
17. 9. - 18. 9. 2011 (sobota, nedea) - "cestovné zdarma pre všetkých cestujúcich MHD". Cestovným zdarma chceme dosiahnuť, aby sa občania snažili využívať alternatívny spôsob dopravy akou je MHD a tým menej používali súkromnú automobilovú dopravu v mestách.
19. 9. 2011 (pondelok) - "Doprava modrý semafór" - v spolupráci s mestskou políciou uskutočníme výchovno-vzdelávaciu prezentáciu pre deti I. stupňa ZŠ zameranú na jazdu na bicykli a na chôdzu pešo. Poukážeme samozrejme aj aký vplyv má alternatívna doprava na životné prostredie.
20. 9. 2011 (utorok) - "Deň na dopravnom ihrisku" - v spolupráci s centrom voľného času Kamarát zorganizujeme pre materské škôlky výchovno-vzdelávacie aktivitu priamo na detskom ihrisku charakteristickú pre deti predškolského veku v oblasti dopravnej výchovy.
- "Bicyklový deň" - deti IV. ročníkov ZŠ sa zapoja v sprievode mestskej polície do mestskej premávky tak, že prejdú na svojich bicykloch pre vopred vyznačenej trase. Poukážeme nielen na zásady bezpečného a správneho používania bicykli, ale vyzdvihneme jazdu na bicykli ako dobrú alternatívu k jadze autom a taktiež aj aký to má vplyv na šetrenie životného prostredia.
21. 9. 2011 (streda) - "Bicyklový deň" - keďže chceme zaujímavo a aktívne zapojiť čo najviac detí opäť organizujeme bicyklový deň. deti IV. ročníkov ZŠ sa zapoja v sprievode mestskej polície do mestskej premávky tak, že prejdú na svojich bicykloch pre vopred vyznačenej trase. Poukážeme nielen na zásady bezpečného a správneho používania bicykli, ale vyzdvihneme jazdu na bicykli ako dobrú alternatívu k jadze autom a taktiež aj aký to má vplyv na šetrenie životného prostredia.
22. 9. 2011 (štvrtok) - "Deň bez áut" - v tento deň v čase od 6,00 do 17,00 hod. vyčleníme jednu zónu v mestskej časti Ľadoveň, ktorá bude k dispozícii len pre chodcov, bicyklistov a verejnú dopravu.
Počas celého týždňa bude ešte prebiehať výtvarná súťaž "Zdravý Martin očami školákov", ktorý budú mať možnosť ľubovoľnou výtvarnou technikou vyjadriť svoju predstavu o našom "zdravom meste".

Permanent measures Permanent measures

Martin (City of Martin) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Extension or creation of new greenways
Traffic calming and access control scheme
Reduction of outside parking zones
Accessibilities
Create the tactile pavements
Create wheelchair ramps
Lowering of pavements
Enlargement of pavements
vytváranie užitočných prvkov pre ľudí so zníženou mobilitou
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
Elaboration of educational materials
stále zamedzenie vstupu do centra už je dlhodobo zavedené,

Car-free day Car-free day

Martin (City of Martin) carries out a Car-Free Day 2011 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
bezmotorová zóna je určená na deň 22. 9. 2011 v čase od 6,00 do 17,00 hod. Jedná sa o čiastočné uzavretie mestskej komunikácie ul. Nade Hejnej v mestskej časti Ľadoveň v smere zo sídliska do mesta, cca 500 m. Táto časť sa uzavrie dopravnými značkami pre automobilovú dopravu. K dispozícii ostane pre chodcov, bicyklistov a verejnú hromadnú dopravu. Mestská časť Ľadoveň má cca 9 800 obyvateľov. Maximálna miera dopravy osobnými automobilmi prebieha v ranných a poobedňajších hodinách (orientačne 2 100 ráno a 2 100 poobede). Zónu sme vybrali z dôvodu, že má najväčší počet obyvateľov. Chceme tým dosiahnuť čo najväčší cieľový efekt - uvedomenie si občanov potreby využívania alternatívnej dopravy.